U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Bent u betrokken geweest bij een (verkeers)ongeval en bent u van mening dat u onschuldig bent aan dit ongeval. Weet u niet hoe u uw gelijk kunt krijgen of welke schade u eigenlijk allemaal kunt verhalen? Bent u van mening dat het ingenomen standpunt van de verzekeraar van de veroorzaker van de schade onjuist is? Heeft u echter geen idee hoe het nu verder moet? 

Wij nodigen u uit om de kwestie geheel vrijblijvend aan ons voor te leggen. 

Wij bekijken of er mogelijkheden zijn om de door u geleden schade (zowel voortvloeiend uit het letsel, maar ook materiële schade zoals schade aan uw auto) te verhalen op de veroorzaker van het (verkeers)ongeval dan wel op de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval.

Zien wij mogelijkheden tot verhaal van de schade, al dan niet volledig, dan kunnen wij namens u de kwestie met de aansprakelijke partij of de verzekeraar van de aansprakelijke partij regelen. De kosten verbonden aan het verhaal van deze schade zijn in beginsel te vorderen op de aansprakelijke partij, zodat u daarin geen financiële risico's loopt. Uiteraard zullen wij u, indien u ervoor kiest om de behandeling van uw schade aan ons over te dragen, hieromtrent volledig informeren. Voor de algemene gang van zaken wijzen wij u naar het onderwerp kosten.

Waarom zou u kiezen voor de hulp van Schade Verhaal Service Nederland?

Van belang is dat wij zeer ruime ervaring hebben in het behandelen van schadekwesties binnen de verzekeringsbranche. Dit zowel bij materiële als bij letselschade. Hierdoor zijn wij op de hoogte van hoe men bij de verzekeraar werkt. Door deze kennis kunnen wij adequaat inspelen op de mogelijke problemen die kunnen ontstaan en zullen wij trachten de behandeling binnen zo kort mogelijke tijd af te ronden.