U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Bij de afwikkeling van een letselschadeclaim kunnen vele aspecten de revue passeren. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen verschillende schadeaspecten aan de orde zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Smartengeld; een vergoeding voor het opgelopen letsel, de eventueel blijvende gevolgen, het doorgemaakte leed, maar ook het missen van bijvoorbeeld een vakantie door het opgelopen letsel speelt daarbij uiteindelijk mee.
  • Verlies van arbeidsvermogen; door het letsel kunt u tijdelijk of wellicht zelfs blijvend niet of minder werken. Daardoor mist u inkomsten die u zonder het opgelopen letsel wel zou hebben gehad. Dat is verlies van arbeidsvermogen.
  • Pensioenschade; indien er sprake is van blijvend letsel en daardoor blijvende beperkingen bij het werken, dan bestaat er een kans dat u daardoor minder pensioen opbouwt. Dat is dan ook schade door het ongeval
  • Hulp in de huishouding; door het letsel kunt u tijdelijk of blijvend het huishouden niet meer doen of minder doen. Daarvoor huurt u hulp in en die hulp dient betaald te worden. Dat is uw schade.
  • Verlies van zelfwerkzaamheid; u deed altijd de tuin en het onderhoud van de woning. Door het letsel kunt u dat niet meer en daarvoor dient u nu iemand in te huren. Ook dat is schade door het opgelopen letsel.
  • Eigen risico ziektekostenverzekering of eigen bijdrage voor medicatie en/of hulpmiddelen.
  • Reis- en parkeerkosten.

Naast vorenstaande aspecten kunnen in uw geval ook nog andere schadeposten een rol spelen. Indien wij uw belangen gaan behartigen, zullen wij bij een intakebezoek bij u thuis, inventariseren welke schadeposten er op dat moment aan de orde zijn en waarmee mogelijk in de toekomst nog rekening gehouden dient te worden. Ook kunnen wij u adviseren bij de noodzakelijke onderbouwing van de diverse schadeposten. 

 

Indien de aansprakelijkheid door de verzekeraar van uw wederpartij is erkend, zal na de inventarisatie van uw schade worden gevraagd om een voorschot op de door u geleden schade. Vervolgens zal medische informatie worden opgevraagd die door onze medisch adviseur beoordeeld wordt, waarna een advies wordt uitgebracht. In veel gevallen zal het herstel afgewacht moeten worden en op het moment dat er sprake is van een medische eindsituatie (geen verwachting meer op verdere verbetering) dan zal met de verzekeraar van uw wederpartij naar een eindregeling worden gestreefd.